Гео-вэбинар #1: 3-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

Гео-вэбинар #1: 3-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд
/Geo-webinar #1: March Geo-meeting’s Presentations/

Энэ сарын гео-уулзалтыг цаг үеийн байдлаас шалтгаалж онлайнаар буюу вэбинар хэлбэрээр 2020 оны 3-р сарын 18-ны өдөр 11:00 цагаас амжилттай зохион байгууллаа. Вэбинараар:

  • Гео-уулзалтын танилцуулга, Монголын Гео-мэдээллийн Холбоо/Introducation of Geo-webinar

 

  • SuperMap ГМС-ийн цаг уурын мэдээлэл дэхь хэрэглэлт/SuperMap GIS Solution in Meteorology, SuperMap Co.,Ltd *English presentation

 

Энэхүү илтгэлийн өгүүлэгийг https://doi.org/10.3390/rs11202386 гэсэн хаягаар хандан уншиж танилцаж болно.