Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагааны чиглэлүүд

Монголын гео-мэдээллийн холбооны гишүүд, дэмжигч, салбарын сонирхогч талуудын мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж, хамтран ажиллаж байна.

Үүнд:

  • Сар бүрийн 3 дахь Лхагва гаригт мэдлэг солилцох, мэргэжлийн хэлхээ холбоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Гео-уулзалт / Geo-meeting/
  •  
  • Улирал тутамд салбарын шинэ ололт технологи, шинжлэх ухааны судалгааг өргөжүүлэх зорилгоор сургалт семинар буюу Гео-семинар /Geo-workshop/
  •  
  • Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 3 дахь Лхагва гариг бүрт Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн өдөр /GISday/
  •  
  • Жил бүр салбарын тулгамдсан асуудал болон хэрэглээний чиглэлийг тодорхойлохоор мэргэжилтний форум буюу Гео-чуулган /Geo-forum/

чиглэлүүдээр үйл ажиллагаануудыг амжилттай зохион байгуулж байна.

 Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand