ГМС-ийн SuperMap ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичиг зурагдлаа.

ГМС-ийн SuperMap ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичиг зурагдлаа.

Монголын Геомэдээллийн холбоо нь Газар зүйн мэдээллийн систем, Зайнаас тандан судлал, Сансрын технологиор байрлал тодорхойлох систем (GNSS)-ийн судалгаа, хөгжүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус, мэргэжлийн төрийн бус байгууллага юм. Өмнө бид 2017 онд БНХАУ-ын зайнаас тандан судлалын програм хангамжийн Beijing Piesat Technology ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан, хамтран ажиллаж байгаа билээ.

Энэ удаад БНХАУ-ын Газарзүйн мэдээллийн системийн програм хангамжийн SuperMap Software ХХК-тай хамтран ажиллах санаж бичгийг байгуулж, гео-мэдээллийн салбарт сүүлийн үеийн технологи, хэрэглээг нэмэгдүүлэх талаар хамтран ажиллахаар тохиролцлоо. Дашрамд дурьдахад дээр компаний Монгол дахь түнш байгууллагаар “Ай Си Эм Ай” ХХК ажиллаж байна.

Эх сурвалж: SuperMap Software XXК