10-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

10-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд / Presentations of October Geo-meeting
 
 
 
• Гео-уулзалтын танилцуулга – Монголын геомэдээллийн холбоо

 
• Ази, номхон далайн орнуудын дэлхий уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны төвийн олон улсын сургалтанд оролцсон тухай: “The Community based Water Monitoring” – Э.Баярмаа, ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургууль

• Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж /UAV/-ээр том масштабын зураглал үйлдэх – Ч.Бурмаа, Инженер Геодези ХХК

 
гэсэн илтгэлүүдийг танилцууллаа. Хүрэлцэн ирсэн болон дэмжин ажилласан та бүхэнд баярлалаа.