Гео-вебинар #5: Нээлттэй эх үүсвэр бүхий газрын зураг (OSM)-ийн технологийг ашиглан сайн дурын газарзүйн мэдээ

Гео-вебинар #5: Нээлттэй эх үүсвэр бүхий газрын зураг (OSM)-ийн технологийг ашиглан сайн дурын газарзүйн мэдээлэл (VGI)-ийн хэрэглээг бий болгох тухай /2020 оны 9-р сар/
Geo-webinar #5: Workshop for application of Volunteered Geographic Information (VGI) using OSM technology /September 2020/

Өнгөрсөн зунаас холбооны вэбсайт маань түр завсартай байсан бөгөөд өнгөрөгч намар болсон үйл ажиллагаануудын мэдээллүүдийг нөхөн оруулж байна. Мөн тухайн үед цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж онлайн хэлбэрээр вэбинараар сар бүрийн Гео-уулзалтуудыг зохион байгуулсан билээ.

Монголын гео-мэдээллийн холбоо (МГХ)-нь ээлжит тав дахь удаагийн семинарыг Гео-вебинар # 5: Нээлттэй эх үүсвэр бүхий газрын зураг (OSM)-ийн технологийг ашиглан сайн дурын газарзүйн мэдээлэл (VGI)-ийн хэрэглээг бий болгох тухай Паблик Лаб Монголиа ТББ-тай хамтран 2020 оны 9-р сарын 16-ны 15-17 цагийн хооронд зохион байгуулсан билээ Вебинараар:

  1. Монголын гео-мэдээллийн холбооны танилцуулга болон үйл ажиллагааны тухай - Др. Б.Баяртунгалаг, МГХ-ны Тэргүүн

 

 

  1. Нээлттэй х үүсвэр бүхий газрын зураг (OSM)-ийн технологийг ашиглан сайн дурын газарзүйн мэдээлэл (VGI)-ийн хэрэглээг бий болгох тухай - С.Эрдэнэцогт, Паблик Лаб Монголиа ТББ-гийн Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

 

Семинарын төгсгөлд  Нээлттэй эх үүсвэр бүхий газрын зураг (OSM)-ийн технологийг ашиглан сайн дурын газарзүйн мэдээлэл (VGI)-ийн хэрэглээг бий болгох Geo-Voluneer 2020: Mapathon-д оролцохыг нийт оролцогчид болон гео-мэдээллийн салбарын судлаач, сонирхогч нарыг уриалсан болно.Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand