Гео-вэбинар #1: 2021 оны 1-р сарын Гео-уулзалт /Geo-webinar #1: January Geo-meeting/-ын илтгэлүүд

Гео-вэбинар #1: 1-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

/Presentations of Geo-webinar #1: January Geo-meeting/

 

2021 оны эхний үйл ажиллагаа сарын гео-уулзалтыг онлайн уулзалтын платформыг ашиглан Шинжлэх ухааны академийн харъяа Газарзүй, гео-экологийн хүрээлэнтэй хамтран энэ сарын 20-нд амжилттай зохион байгууллаа. Уулзалтаар:

  • Шинэсэн ойн янз бүрийн хортон шавьжийн хөнөөлийг спектрийн өгөгдлөөр тодорхойлох нь - А.Мөнгөнхуяг, ШУА-ийн Газарзүй, гео-экологийн хүрээлэнгийн Зураг зүй, газарзүйн мэдээллийн системийн салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан
  •  

 

гэсэн сэдвүүдийг танилцуулан, асуулт хариулт арвинтай уулзалт болж өнгөрлөө.

 Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand