Гео-вэбинар №4: Зайнаас тандан судлалын шинэ технологиуд, хэрэглээний хандлагууд

Гео-вэбинар №4: Зайнаас тандан судлалын шинэ технологиуд, хэрэглээний хандлагууд

Ээлжит дөрөв дэхь гео-вэбинарыг “Зайнаас тандан судлалын шинэ технологиуд, хэрэглээний хандлагууд” сэдвийн хүрээнд БНХАУ-ын PIESAT Co., Ltd-тай хамтран 2020 оны 6-р сарын 17-ны 14:30-17:30 (UTC + 8) цагт зохион байгуулна. Гео-вебинараар хэлэлцэх асуудал: 1. Удиртгал / Нээлт: а. Доктор Tao Guo, PIESAT Co., Ltd-ийн дэд ерөнхийлөгч б. Доктор Б.Баяртунгалаг, Монголын гео-мэдээллийн холбооны тэргүүн 2. Монгол улсын гео-мэдээллийн хэрэглээ - Н.Элбэгжаргал, Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Зайнаас тандан судлалын хэлтсийн ахлах технологич (Үндэсний зайнаас тандан судлалын төв) 3. Дүрс боловсруулалт машин-сургалтыг ашиглах нь PIE-AI програм хангамж - Xiao Kang, Jing Zhang, PIESAT Co., Ltd-ийн инженерүүд 4. Дроны зураг боловсруулалтын PIE-UAV програм хангамжийн шийдэл, хэрэглээ – Minlu Li, Department Director of Chengdu R&D Centre, PIESAT Co., Ltd-ийн Чэнду дэхь Судалгаа, хөгжлийн төвийн захирал, Zhewen Ma, PIESAT Co., Ltd-ийн инженер Та бүхнийг Гео-вэбинар №4: Зайнаас тандан судлалын шинэ технологиуд, хэрэглээний хандлагууд-д оролцохыг урьж байна. Tencent Meeting /VooV/ платформын хаяг: https://meeting.tencent.com/s/ybSfwpLYd6W7 Уулзалтын дугаар: 744 571 840 Tencent Meeting /VooV/ платформ дээрх онлайн дамжуулалтын хаяг: https://meeting.tencent.com/l/QCrr6TiWMuhZ Microsoft-ийн Teams платформ дээрх онлайн дамжуулалтын хаяг: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE2YzEwMWMtOTZkOS00NTFmLWIwMTUtNDA3NGU4YWE2MWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf9a83a9c267d170-7070-7070-70-70-70-70-80KzKz0000F7LUIwMTUtNDA3NGU4YWE2MWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf9a83a7c7d170-7070-7d7a7d7a7dc700-603-77d7070-80 % 22Oid% 22% 3a% 22a5c7818c-3ca2-43fb-a0e4-766e90db9a2c% 22% 2c% 22IsBcastcastMeeting% 22% 3atrue% 7d Монголын Гео-мэдээллийн Холбоо


Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand