Гео-вэбинар #2: "SuperMap програмыг ашигласан ГМС-ийн шийдлүүд" сургалтын илтгэлүүд, материалууд

Гео-вэбинар #2: "SuperMap програмыг ашигласан ГМС-ийн шийдлүүд" сургалтын илтгэлүүд, материалууд

/Geo-webinar #2: Geo-workshop of GIS solutions using SuperMap software's training presentations and materials/

Сар бүрийн гео-уулзалтыг цаг үеийн байдлаас шалтгаалж онлайнаар буюу вэбинар хэлбэрээр хийж байгаа бөгөөд энэ удаагиийн уулзалтыг БНХАУ-ын SuperMap Software Co.,Ltd компанитай хамтран семинар болон сургалтыг дараалж 2 өдөр,  4-р сарын 15 болон 16-нд тус тус амжилттай зохион байгуулсан билээ. Энэхүү вэбинарын 2 дахь өдөр сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд энэхүү сургалтын илтгэлүүд, материалуудыг та бүхэнд танилцуулж байна.
  1. 2D&3D Basic Operations of iDesktop - Qin Zhang, Technical Support Engineer of Asia & Oceania Center, zhangqin@supermap.com

  1. How to Make Your Own GIS Dashboard -  Jayson Yuan, Technical Manager of Asia & Oceania Center, yuanzixing@supermap.com
  • Илтгэл/Presentation

 SuperMap iServer Introduction

             SuperMap iPortal Overview

             SuperMap iClient for JavaScript Introduction

             How to make your own GIS dashboard

Эх сурвалж: SuperMap Software Co.,Ltd


Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand