Гео-вэбинар #2: "SuperMap програмыг ашигласан ГМС-ийн шийдлүүд" семинарын илтгэлүүд

Гео-вэбинар #2: "SuperMap програмыг ашигласан ГМС-ийн шийдлүүд" семинарын илтгэлүүд

/Geo-webinar #2: Geo-workshop of GIS solutions using SuperMap software's presentations/

Сар бүрийн гео-уулзалтыг цаг үеийн байдлаас шалтгаалж онлайнаар буюу вэбинар хэлбэрээр хийж байгаа бөгөөд энэ удаагиийн уулзалтыг БНХАУ-ын SuperMap Software Co.,Ltd компанитай хамтран семинар болон сургалтыг дараалж 2 өдөр буюу өнөөдөр, 4-р сарын 15 болон маргааш 4-р сарын 16-нд тус тус зохион байгуулж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь Zoom платформыг ашиглан зохион байгуулах тул энэхүү программыг өөрийн төхөөрөмжиндээ суулгахыг хүсэж байна. Гео-вэбинарын хаяг: https://www.supermap.com/gisforumOL/

 

Вебинар маргааш сургалтаар үргэлжлэх бөгөөд сургалтын өмнөх мэдээллүүдийг дараах хаягнаас татан авч, бэлдэнэ үү. URL: https://bit.ly/2K4H3tk   Эх сурвалж: SuperMap Software Co.,Ltd


Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand