Гео-вэбинар #2: "SuperMap програмыг ашигласан ГМС-ийн шийдлүүд" семинар

Гео-вэбинар #2: "SuperMap програмыг ашигласан ГМС-ийн шийдлүүд" семинар

/Geo-webinar #2: Geo-workshop of GIS solutions using SuperMap software/

Сар бүрийн гео-уулзалтыг цаг үеийн байдлаас шалтгаалж онлайнаар буюу вэбинар хэлбэрээр хийж байгаа бөгөөд энэ сарын 15 болон 16-нд семинар болон сургалтыг дараалаж БНХАУ-ын SuperMap Soft ware Co.,Ltd компанитай хамтран зохион байгуулах болно.   Энэхүү үйл ажиллагаа нь Zoom платформыг ашиглан зохион байгуулах тул энэхүү программыг өөрийн төхөөрөмжиндээ суулгахыг хүсэж байна. Гео-вэбинарын хаяг: https://www.supermap.com/gisforumOL/


Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand