Нэгдүгээр сарын Гео-уулзалт

Нэгдүгээр сарын Гео-уулзалт /January Geomeeting/

Энэ сарын 2018 оны эхний "Гео-уулзалт" МУИС-ийн NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан судлалын лабораторитой хамтран 2018 оны 1-р сарын 17-нд 18:00 цагаас МУИС-ийн Шинэ номын сангийн 202 тоотод болно. Уулзалтаар:
  • 18:00 - 18:10 Бүртгэл
  • 18:10 - 18:20 Гео-уулзалтын танилцуулга, Монголын гео-мэдээллийн холбоо
  • 18:20 - 18:50 Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээнд гео-мэдээллийн аргачлал, технологийг ашиглах нь - С.Энхбат, NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан судлалын лабораторийн төгсөгч /M.Sc/, Мерси Кор ОУБ-н зөвлөх, ХХААХҮЯ-ны МААБХЗГ-ын ХААЭГ болон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
  • 18:50 - 19:10 Завсарлага /Networking/
  • 19:10 - 19:40 Хөрсний чийгийн тооцоололд хиймэл дагуулын олон спектрийн мэдээг ашиглах боломж - Н.Энхжаргал, NUM-ITC-UNESCO Сансар судлал, зайнаас тандан судлалын лабораторийн докторант
  • 19:40 - 20:00 Чөлөөлт ярилцлага, хэлэлцүүлэг /FAQ, Networking/
Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд зориулсан НЭЭЛТТЭЙ үйл ажиллагаа тул та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсэж байна.

ХАЯГ:Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand