Гео-вэбинар #1: 3-р сарын Гео-уулзалт

Гео-вэбинар #1: 3-р сарын Гео-уулзалт
/Geo-webinar #1: March Geo-meeting/


Энэ сарын гео-уулзалтыг цаг үеийн байдлаас шалтгаалж онлайнаар буюу вэбинар хэлбэрээр 2020 оны 3-р сарын 18-ны өдөр 11:00 цагаас зохион байгуулах болно.

Гео-вэбинарын хаяг: https://meeting.tencent.com/s/5f1S40e57c5ad
Meeting ID: 229 746 678

Энэхүү үйл ажиллагаа нь Tencent Meeting платформыг ашиглан зохион байгуулах тул энэхүү программыг өөрийн төхөөрөмжиндээ суулгахыг хүсэж байна. Мөн дээрх хаягаар ороход дараахь зааварыг харна уу.