10-р сарын Гео-уулзалт

10-р сарын Гео-уулзалт

/ October Geo-meeting /

Энэ сарын Гео-уулзалтыг Монголын Үндэсний Их Сургуультай хамтран 2019 оны 10-р сарын 16-ны өдөр 18:00 цагаас тус сургуулийн Инновац технологийн төвийн 6 давхрын номын санд зохион байгуулагдах болно. Уулзалтаар:

18:00 – 18:10 Бүртгэл

18:10 – 18:20 Гео-уулзалтын танилцуулга, Монголын Гео-мэдээллийн Холбоо

18:20 – 18:40 Улаанбаатар хотын тэлэлт ойн талбайд хамаарах нь – Б.Батсүрэн, Монголын үндэсний их сургууль

18:40 – 19:00 Цайны завсарлага/Networking/

19:00 – 19:20 Тэлмэн нуурын өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл – А.Цолмон, МУИС, ХШУИС-ийн докторант

ХАЯГ:

Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд зориулсан нээлттэй үйл ажиллагаа тул та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсэж байна.