9-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

9-р сарын Гео-уулзалтын илтгэлүүд

/Presentations of September Geo-meeting /

Есдүгээр сарын Гео-уулзалтыг  ГЗБГЗЗГазартай хамтран 2019 оны 9-р сарын 25-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан билээ. Уулзалтаар танилцуулагдсан илтгэлүүд: