Гео-СУРГАЛТ: “SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ”

Гео-СУРГАЛТ: “SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ”

Монголын геомэдээллийн холбооны санаачлагаар GeoScience Research Laboratory LLC-ийн дэмжлэгтэйгээр ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургуулийн Геодезийн салбартай хамтран Sentinel хиймэл дагуулын мэдээний байгаль орчин, геологийн салбар дахь хэрэглээг нэмэгдүүлэх сургалтыг тус сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 318 тоотод 2019 оны 1 дүгээр сарын 25-27-нд зохион байгуулна.

Sentinel хиймэл дагуулын мэдээ нь олон сувгийн, орон зайн болон цаг хугацааны өндөр нарийвчлалтай бөгөөд өргөн уудам Монгол орны газар нутгийг бүрэн бүрхсэн оптик болон радарын өгөгдлөөс бүрдэж байгаа билээ.  Сургалт нь дараахь хөтөлбөрийн дагуу явагдах болно.

Төлбөр: 500,000.00 төгрөг

Холбооны гишүүүд: 40%
Хамтрагч байгууллагууд: 20%
Эрт бүртгүүлвэл: 10% /1-р сарын 20-ны дотор/ тус тус хөнгөлөлт авах боломжтой.

Банкны нэр: Төрийн банк
Дансны дугаар: 102100476784
Дансны нэр: Монголын геомэдээллийн холбоо (бүтнээр нь бичих)
Гүйлгээний утга: Геосургалтын төлбөр_нэр_утас

ЖИЧ: Төлбөрөө хийсэн эхний 15 хүнийг сургалтанд хамруулах болно.

БҮРТГЭЛ: