10-р сарын Гео-уулзалт / October Geo-meeting

10-р сарын Гео-уулзалт / October Geo-meeting
 
 
 
• Гео-уулзалтын танилцуулга – Монголын геомэдээллийн холбоо
 
• Ази, номхон далайн орнуудын дэлхий уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны төвийн олон улсын сургалтанд оролцсон тухай: “The Community based Water Monitoring” – Э.Баярмаа, ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургууль
• Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж /UAV/-ээр том масштабын зураглал үйлдэх – Ч.Бурмаа, Инженер Геодези ХХК
 
гэсэн илтгэлүүдийг хэлэлцэх болно.
 
Хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
ХАЯГ: