9 дүгээр сарын гео-уулзалтын илтгэлүүд

9 дүгээр сарын гео-уулзалтын илтгэлүүд

Presentations of September Geo-meeting

Өнгөрсөн сард болсон гео-уулзалтын илтгэлүүдийг танилцуулж байна.

• Гео-уулзалтын танилцуулга – Монголын геомэдээллийн холбоо

• “ГЕО-МЭДЭЭЛЭЛ” олон улсын зуны сургалтанд оролцсон тухай – А.Тунгалаг, Шинэ монгол технологийн дээд сургуулийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн багш, Б. Энх-Амгалан, ШМТДС-ийн дэд.профессор, багш