Есдүгээр сарын Гео-уулзалт / September Geo-meeting

Есдүгээр сарын Гео-уулзалт / September Geo-meeting
 
Энэ сарын ээлжит гео-уулзалт /September Geo-meeting/ 19-нд Шинэ монгол технологийн дээд сургуультай хамтран тус сургуулийн лекцийн танхим 809-д 18:30 цагаас болно.
 
• Гео-уулзалтын танилцуулга – Монголын геомэдээллийн холбоо
 
• “ГЕО-МЭДЭЭЛЭЛ” олон улсын зуны сургалтанд оролцсон тухай – А.Тунгалаг, Шинэ монгол технологийн дээд сургуулийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн багш
 
 
гэсэн илтгэлүүдийг хэлэлцэх болно.
 
Энэхүү үйл ажиллагаа нь олон нийтэд нээлттэй тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
ХАЯГ: