Гео-семинар: “PIE-UAV” програм

Гео-семинар: “PIE-UAV” програм /Geoseminar: PIE-UAV software/ Нисгэгчгүй төхөөрөмжийн мэдээ боловсруулалтад PIE-UAV програмыг ашиглах тухай гео-семинарыг  Шинэ монгол технологийн дээд сургуультай хамтран 1-р сарын 25-нд 16:00 цагаас  зохион байгуулна. АГУУЛГА: Зайнаас тандан судлал, түүний платформ, сенсоруудын төрөл Дрон гэж юу вэ? Дронд ашиглах сенсоруудыг хэрхэн сонгох тухай PIE-UAV программ хангамжийн тухай Дүрс мэдээ, түүүний боловсруулалтын арга Read more about Гео-семинар: “PIE-UAV” програм[…]