Гео-СУРГАЛТ: “SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ”

Гео-СУРГАЛТ: “SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ” Монголын геомэдээллийн холбооны санаачлагаар GeoScience Research Laboratory LLC-ийн дэмжлэгтэйгээр ШУТИС, Геологи уул уурхайн сургуулийн Геодезийн салбартай хамтран Sentinel хиймэл дагуулын мэдээний байгаль орчин, геологийн салбар дахь хэрэглээг нэмэгдүүлэх сургалтыг тус сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 318 тоотод 2019 оны 1 дүгээр сарын 25-27-нд зохион байгуулна. Sentinel хиймэл дагуулын мэдээ Read more about Гео-СУРГАЛТ: “SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ”[…]

Гео-сургалт: SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ-ний тухай

Гео-сургалт: SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ-ний тухай Сүүлийн жилүүдэд тандан судлалын салбар дахь дэлхийн чиг хандлага нь хүрээлэн буй орчин, геологи орчны судалгаа шинжилгээг идэвхжүүлэх тэдгээрийн арга аргачлалыг сайжруулах зорилгоор олон улсын байгууллууд, өндөр хөгжилтэй орнууд олон зорилтод хиймэл дагуулуудыг хөөргөж байна. Тэдгээр хиймэл дагуулын тоон эх мэдээ нь үнэ Read more about Гео-сургалт: SENTINEL ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИЙН САЛБАР ДАХ ХЭРЭГЛЭЭ-ний тухай[…]

Гео-сургалт: Байгаль орчны тандан судалгаа, түүний хэрэглээнд PIE програм ашиглах тухай

Гео-сургалт: Байгаль орчны тандан судалгаа, түүний хэрэглээнд PIE програм ашиглах тухай /Geo-training: Environmental Remote sensing applications using PIE/ Холбооны гишүүд болон салбарын мэргэжилтэнгүүдэд зориулж мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор цуврал сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж буй зайнаас тандан судлалын анхан шатны мэдлэг олгох “Байгаль орчны тандан судалгаа, түүний хэрэглээнд PIE програм ашиглах тухай”  сэдэвт ээлжит сургалтыг Шинэ Read more about Гео-сургалт: Байгаль орчны тандан судалгаа, түүний хэрэглээнд PIE програм ашиглах тухай[…]